Ledningsnät

På vägg före apparatskåpet monteras en säkerhetsbrytare. Behov av brandsäker kabel utredes av brandkonsult. Apparatskåp bör ej utföras med huvudsäkring. Egen brandcell undvikes. Alla utgående ledningar anslutningsmärks. Kablar eller kabelknippen ska positionsmärkas. Korgkablar ska innehålla minst 6 st. reservparter, som i var ände uppkopplas på plint och märks. Extern kopplingslåda för externa larm och funktioner ska installeras. Lådan ska placeras på vägg i hissmaskinrum eller invid apparatskåp i apparatskåpsnisch. Lådan ska vara tydligt uppmärkt samt ha kopplingsschema med plintförteckning i locket och delbara uppmärkta plintar. Funktioner som ska finnas i lådan är: Brand, A- och B-larm, (eventuellt passagesystem).

Dela sidan

Titel
Ledningsnät
Beskrivning
Anvisning för ledningsnät
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/ledningsnat/ledningsnat.partial.html