Manöverdon och indikering

Manövertablåer
All ljusindikering ska utföras med lysdioder.

Knappar ska vara av obrännbart material och utföras enligt SS-EN 81-71 kategori 1. Knappar ska ha akustisk (klickljud) och optisk kvittering.

Tablålock ska utföras av kraftig rostfri stålplåt med graverad belastningstext, samt fixerade med skruv enligt korginredning ovan. Destinationstablå i korg ska i övrigt utföras enligt bilagor med typritningar och enligt ”Annex B” i SS-EN 81-70.

Destinationstablå och anropstablå ska utföras med knappcentrum 1000mm från ett innerhörn, yttersta knapp inte närmare än 600 från innerhörn, se även bild 1 och 2 ovan. Destinationstablåns knappar ska vara horisontella. Anropstablå utföres infälld i första hand.

Knapparnas centrum, gäller destinationsknapp, nödsignalknapp, nyckelbrytare och dörröppningsknapp, ska placeras mellan 900 och 1000 mm över golv. Anropsknappar placeras högst 900 ÖG. I övrigt utföres tablåerna enligt bilagor med typritningar.

Märkning
Destinationstablå och anropstablåer ska vara graverade och färgfyllda i vit kulör. På tablå får bara maxlast ingraveras , ej hiss-ID eller dylikt.

Hiss-ID-nummer och Adress ska skyltas på apparatskåpsdörr. Hiss-ID-nummer arbetas in i tekniska beskrivningen och begärs av konsult från driftsamordnare hiss på SISAB.

För korgväggskylt och hiss-ID, se bilaga 1 med typritningar.

Text på knappar ska vara tydligt markerad i upphöjd relief (taktila) och ha stora tydliga våningssiffror i ljus kontrast (0.40 NCS).

Text vid nödsignalknapp ska vara ”Håll nödsignalknappen intryckt 10 sekunder så kopplas du till larmcentral”

Se bilagor med typritningar för detaljer.

Dela sidan

Titel
Manöverdon och indikering
Beskrivning
Anvisning för manöverdon och indikering
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/manoverdon-och-indikering/manoverdon-och-indikering.partial.html