Maskiner, växlar

Drivsystem ska vara väldimensionerat växellöst maskineri med permanentmagneter av Europeiskt fabrikat. Drivsystemet skall automatiskt kortsluta motorns lindningar vid strömavbrott/stopp så motorn bromsas om bromsen öppnas manuellt. Lyftkraft (Nm), frekvensomformare och max axellast ska överdimensioneras med minst 20 % mot fabrikantens beräkningar på maskin vid tom korg på nedfärd. Frekvensomformare anpassas för hissdrift med återkoppling från maskineri. Stoppknapp monteras på maskineri vid drivskiva.

Drivskivor ska vara härdade alternativt av hård kvalitet ca 240 brinell, max spårtryck 8Nm/kvmm. Förhållandet D/d får minst utföras som 40. Avsteg från D/d-förhållandet enligt EN81-20, i form av TÜV-certifikat eller dylikt tillåts ej. Spår utföres som semicirkulärt underskurna, V-spår tillåts ej, varken på driv- eller brytskivor.

Bromssystem på motor/maskin skall vara utan smörjbehov (underhållsfritt) och utvecklat för hissdrift. Beakta att broms ska kunna lyftas utan elektriska hjälpmedel.

Elektrisk bromslyft är endast tillåten vid MRL-hiss i förskola. Bromslyft ska då försörjas av UPS som ska ha självövervakning av batterierna och kunna generera summalarm. UPS ska monteras i apparatskåpet och ha batterier av typ Long-Life. Vid fel på UPS eller dess batterier ska UPS larma, hissen gå ner till stannplan, öppna dörren och stänga av sig och signalera och larma för driftfel.

Effektförbrukning och strömförbrukning på hissens huvudledning ska redovisas i anbud.

Alla bryt- och drivskivor ska placeras och uppriktas så att linornas infallsvinkel i alla lägen minimeras.

Vibrationsisolering för maskinuppställning ska beaktas och specificeras. Hänsyn ska tas till konstruktionens resonansfrekvens. Beakta ljudkrav i projekteringsanvisningar Akustik i grundskola respektive förskola. Stannplansinställning +/- 5 mm även under i- och urlastning

Dela sidan

Titel
Maskiner, växlar
Beskrivning
Anvisning för maskiner, växlar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/maskiner-vaxlar/maskiner-vaxlar.partial.html