Miljöbetingelser

Generellt gäller att resurssnåla system ska väljas.

(Material, oljor, kemikalier mm som inte är rekommenderade eller accepterade i BVB ska ha godkänt avsteg och bifogad byggvarudeklaration.)

Hiss ska utrustas med resurssnåla system som ger energisparande åtgärder med bl.a. standby läge efter några minuter samt i form av olika funktioner på när hiss ska stängas av efter en viss tid. Korgbelysning släcks efter 5 minuter.

El-material såsom styrkablar, kabelkanaler och apparater m.m. ska vara i PVC-fritt och halogenfritt utförande.

Dela sidan

Titel
Miljöbetingelser
Beskrivning
Anvisning för miljöbetingelser
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/miljobetingelser/miljobetingelser.partial.html