Nödsignalsystem

Hissen ska förses med:

 • Nödknapp som ska vara med normalt sluten kontakt (NC) och anslutas direkt till nödtelefon.
 • Nödtelefon ska vara typ Safeline SL6. Nödtelefon ska hantera 2-vägs talbandskommunikation och P100-protokoll. Uppkopplingstid ska vara inställd på 10 s.
 • Huvudenhet för nödtelefon ska placeras i maskinrum (vid styrskåp) eller inom apparatskåpsutrymme vid MRL-hiss.
 • P100-protokollet ska kunna överföras via SISAB:s T-LAN (tekniska datanät) till Larmbord, via A/D omvandlare och terminalserver i centralutrustningsrum (CUR) i skola och i telenisch i förskola. Överlämningspunkt är datauttag RJ45 i hissmaskinrum i skola och i apparatskåpsnisch i förskola. Datauttaget projekteras av el-telekonsult och ska anslutas direkt till centralutrustningsrum (CUR).
 • Programmering och konfiguration av nödtelefonen och dess koppling till T-LAN utförs av SISABs ramavtalade driftentreprenör för T-LAN.
 • Avrop för inkoppling och konfiguration av nödtelefon ska göras av hissentreprenör till SISABs driftsamordnare för T-LAN minst 4 veckor innan avprovning/slutbesiktning.
 • Larm ska kategoriseras som:
  • A-larm för batterilarm, linjekontroll och summalarm för nödtelefon.
  • B-larm för driftfel på hiss.

Hissbeteckningen ID, som bygger på fastighetsnummer, placering mm och uppringande nummer begärs av driftsamordnare Hiss.

Dela sidan

Titel
Nödsignalsystem
Beskrivning
Anvisning för nödsignalsystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/nodsignalsystem/nodsignalsystem.partial.html