Rullstolstrapphissar

Trapphissar är ett avsteg och diskussion ska tas med anvisningsansvarige innan. De är ofta en enkel klen hisskonstruktion. Alternativt ska övervägas lösning med ramp eller att inte montera trapphiss förrän behovet uppstår.

Trapphissen ska ha sådan kvalitet att den fungerar även vid stillastående i flera år samt ha hög mekanisk hållfasthet för att klara höga slitaget i skolmiljö. Anrop ska vara trådbundna och anropsknappar ska utföras i vandaltåligt material och förses med nyckelbrytare för skandinavisk oval-cylinder. Nyckelkörning ska vara utformad på samma sätt som för linhissar. Nödtelefon ska ej installeras. Rörliga delar som bommar, armar och dylikt ska vara vandaltåligt utförda för skolmiljö och fällas in bakom uppfällt golv. Plattformen ska vara låst i uppfällt läge tills man kallar på hissen. Utanpåliggande kanalisation för kablage till hissen och mellan nedre och övre del ska vara förlagd i kabelkanal i plåt med svårdemonterbart lock.

Låsbar låda ska monteras på vägg invid trapphiss för förvaring av scheman, servicebok och liknande dokumentation.

Brandsakkunnigs krav måste uppfyllas om det krävs att hissen ska kunna fungera även vid utrymning och även så den inte hindrar utrymning i trappen då plattformen är nedfälld.

Dela sidan

Titel
Rullstolstrapphissar
Beskrivning
Anvisning för rullstolstrapphissar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/rullstolstrapphissar/rullstolstrapphissar.partial.html