Syfte

Denna projekteringsanvisning ska ligga till grund för projektering vid om- till- och nybyggnation av Transportsystem i SISAB:s fastigheter. Den gäller även för entreprenörer som arbetar åt SISAB. Miljö-, brand- och tillgänglighetskrav är inarbetade i denna projekteringsanvisning.

Krav i projekteringsanvisningar Transportsystem gäller för installationer i skolor och förskolor samt ”fristående förskolor och små byggnader”. Krav som gäller specifikt för endera skola, förskola eller ”fristående förskolor och små byggnader” återfinns under respektive rubrik.

Vid upprättande av beskrivningar ska anges vilken utgåva av dessa anvisningar de utförts efter, för att underlätta granskning och utförande längre fram i tiden.

För nyinstallation av SISAB:s vanligaste linhissar i skolor och förskolor finns redan färdiga rambeskrivningar som konsulten ska använda och dessa beskrivs i denna projekteringsanvisning under rubrik Hissystem.

Innehåll och krav i konsultens framtagna beskrivning ska alltid samordnas med kraven i projektets AF-del.

Dela sidan

Titel
Syfte
Beskrivning
Syfte
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/syfte/syfte.partial.html