Utrymmen

Mått på schakt ska klara flertalet hissfabrikat av linhissar enligt denna projekteringsanvisning (med bl.a. separat maskinrum och rullstyrning). Hisschakt bör vara minst: Bredd 1750 x Djup 1900 (för korg 1100 x 1400) och 1750 x 2600 (för korg 1100 x 2100). Maskinrum under schakt tillåts inte.

Maskinrumsgolv, plintar, gropgolv ska målas med grå halkfri oljebeständig täckande betongfärg. Schaktväggar, maskinrumsväggar och tak ska målas med vit dammbindande färg.

Schakt- och maskinrumsbelysning ska monteras av hissentreprenören. Belysning i schakt, korg och maskinrum ska matas från egen avsäkrad grupp ansluten innan huvudbrytaren i hissens apparatskåp. Schaktbelysning ska tändas/släckas med impulständning från tryckknappar i grop, på korgtak och i apparatskåp/apparatskåpsrum. Belysning i schakt ska vara LEDslinga med 4000K, kapslingsklass IP65 och får inte skymmas av gejder eller annan utrustning i schaktet. Slingan dras ett varv i schakttopp, ett varv i schaktbotten samt längs med hela schaktet. Slingan ska vara uppfäst i hela sin längd. I maskinrum installeras LED-armatur med 4000K och kapslingsklass IP44 som styrs av enpolig strömbrytare.

Hisschakt ska ha föreskriftsenlig ventilation med separata tilloch frånluftsdon. Temperatur i korg och schakt ska hålla normal rumstemperatur och där maskinrum förekommer ska temperaturen hållas mellan +10 till +35 grader i alla belastningsfall.

Elkonsult projekterar eventuell centralutrustning för s.k. samplande detektor (aspirerande) till brandindikeringssystemet. Utrustningen placeras utanför hissschakt i exempelvis maskinrum eller apparatskåpsnisch och samplingsrör indras i schakt. Se även projekteringsanvisningar Eltele och Brandsystem.

Dela sidan

Titel
Utrymmen
Beskrivning
Anvisning för utrymmen
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/utrymmen/utrymmen.partial.html