Avloppsvattensystem

  • Spill- och dagvatten ska avledas i separata ledningar till kommunens nät. Alternativt kan system för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD användas.
  • Fettavskiljare skall installeras hos verksamheter där fetthaltigt spillvatten förekommer enligt ABVA för Stockholms stad.

Dela sidan

Titel
Avloppsvattensystem
Beskrivning
Anvisning för avloppsvattensystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/avloppsvattensystem/avloppsvattensystem.partial.html