Brunnar och rännor

Golvbrunn i driftutrymme skall vara försedd med luktspärr. Golvgrop i städcentraler skall utföras i syrafast rostfritt stål. Golvbrunnar i kök, groventré och städ/tvätt skall vara av syrafast rostfritt stål och förses med urtagbart vattenlås, silkorg och sil i samma material.

Beträffande brunnar i mark se projekteringsanvisning Mark.

Dela sidan

Titel
Brunnar och rännor
Beskrivning
Anvisning för brunnar och rännor
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/brunnar-och-rannor/brunnar-och-rannor.partial.html