Kontroll och injustering

Provning
Samtliga system skall provas och dokumenteras. Samordnad provning skall utföras enligt anvisning i projektets Administrativa föreskrifter. SISAB tillhandahåller en provningsledare som ansvarig för utförandet av den samordnade provningen.

Provtryckning Utöver vad som står i AMA kap ”YTC.157” så ska provtryckning ske av alla rektangulära inbyggda kanaler: i schakt, bakom fast undertak etc i hela sin längd/omfattning. Provtryckningsprotokoll upprättas. Kanaler ska uppfylla projektets täthetskrav för respektive projekt innan kanaler byggs in.

Injustering
Omfattning av injustering avgörs vid projektering och anges i förfrågningsunderlag och bygghandling.

VVC
Injustering: Kravställ i teknisk beskrivning att i varje gren ska temperaturen mätas och protokoll bifogas.

Radiatorsystem
Injusteringsvärde (Kv-värde) flöde och effekt ska anges på ritning. Vid injustering skall cirkulationspump vara inställd för konstant tryck och variabelt flöde. Pump ska förses med märkskylt där injusterings tryck och flöde framgår.

Ventilationssystem
Referendsdon skall markeras på ritning. Donets flöde och teoretiska tryck skall anges. Trycket skall användas som riktvärde vid injustering.

Dela sidan

Titel
Kontroll och injustering
Beskrivning
Anvisning för kontroll och injustering
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/kontroll-och-injustering/kontroll-och-injustering.partial.html