Luftbehandlingsaggregat

Aggregatspecifikation ska monteras i ram på aggregatets front. Specifikationen skall innehålla uppgifter om vilka funktionsdelar som ingår, totalflöde, tryckuppsättning, betjäningsområde, driftdata, filterdata, datum för installation, entreprenör.

Luftbehandlingsaggregat skall väljas med följande egenskaper och tillbehör (Se även kravställande teknikdokument):

(I mindre förskolor med luftbehandlingsaggregaten placerade på kallvind, och med bra återvinning, kan det vara försvarbart med elbatterier. Avgörs i varje projekt.)

 • Luftbehandlingsaggregat skall vara Eurovent-certifierade.
 • Fläktar skall om möjligt vara direktdrivna och varvtalsreglerade med frekvensomformare eller vara utrustade med EC-motorer. Komunikation via BACnet eller Modbus.
 • Val av återvinnings typ görs med hjälp av schema i kravställande teknikdokument.
 • Elektriska luftvärmare bör ej användas i fastigheter med vattenburet värmesystem.
 • Aggregat skall vara försedda med totalflödesmätare och tryckmätare för kanaltryck och filtertryckfall. Fläktdelar skall vara försedda med LED-belysning. Belysning samordnas med E.
 • Aggregatluckor skall vara försedda med gångjärn och vred och lås.
 • Aggregat förses med uteluftsspjäll och avluftsspjäll. Spjällen skall förses med ställdon med fjäder som stänger vid strömlöst. Samordnas med SÖ.
 • Kanaltermometrar skall finnas i anslutande kanaler och märkas med uteluft, avluft, tilluft och frånluft.
  (Frysskydd för värmebatteri typ thermoguard får endast installeras i samråd med teknikspecialist.)
 • Luftfilter skall vara P-märkta enligt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP.
 • Filterklasser: Tilluft: ePM1 60 %. Frånluft: ePM10 60 %
 • Ange i teknisk beskrivning att vattenlås ska levereras och dräneringsrör, monteras och dras till golvbrunn. Kontrolera att rätt vattenlås föreskrivs beroende på tryck eller sugsida.
 • Beträffande styr och reglerutrustning se SISAB:s Projekteringsanvisningar styr och övervakning.

Lägsta tillåtna torra temperaturverkningsgrad för värmeväxlare

Värmeväxlare luft - luft Lägsta Temperaturverkningsgrad %
Roterande värmeväxlare 80
Plattvärmeväxlare 75
Värmeväxlare vätska - luft Lägsta Temperaturverkningsgrad %
Batteriväxlare 68

Lägsta tillåtna torra temperaturverkningsgrad för värmeväxlare

Batterivärmeväxlare
Ang blandningskärl se kap "apparater i rörsystem” Etylenglykol skall användas som frostskyddsmedel.

Batterier för värmeåtervinning och eventuell kyla skall vara försedd med dropplåt och dränering. Dräneringsledning drages till golvbrunn.

Fristående fläktar

Fläktar skall vara CE-märkta (2A intyg). För frånluftsfläktar som betjänar dragskåp skall klassning avgöras i varje projekt i samråd med brandsakkunnig.

Dela sidan

Titel
Luftbehandlingsaggregat
Beskrivning
Anvisning för luftbehandlingsaggregat
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/luftbehandlingsaggregat/luftbehandlingsaggregat.partial.html