Luftdon

Till- och frånluftsdon skall vara utförda i metall och vara fabrikslackerade. Ställbara dysor kan vara av plast materiel. Dock ej i gymnastiksal, bollsport kan innebära att dysor lossnar. Kanaldon skall utföras med pulverlackering i glanstal 20 och skall inte vara spiralfalsade. I lokaler med kåpor skall även allmänfrånluft finnas.

Bakkantsinblåsning undviks och Låginpulsdon ska inte användas. Pga risk för drag.

Imkåpor i tillagningskök skall vara utförda av rostfritt stål, förses med cyklonfilterkasetter med 100% avskiljning av partiklar >7um vid nominelt flöde och minst 9 um vid halverat flöde. Frånluftanslutningar ska vara försedda med mätspjäll och mätuttag.

Mindre kök och hemkunskap föres med fast volymkåpa med konstant flöde, rikvärde osuppfångning >85% vid 20l/s. Enligt SSEN 61:591.

Uteluftsdon ska dimensioneras för max lufthastighet 2 m/s genom fri area på galler och placeras i första hand mot norr om inte uppenbart olämpligt Uteluftsdon ska utformas för jämn hastighet över hela ytan.

Kök
Vid val av kåpa beakta användningsområde. Fettkåpa ska undvikas över kokgryta pga problem att hantera kondensvatten.

Dela sidan

Titel
Luftdon
Beskrivning
Anvisning för luftdon
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/luftdon/luftdon.partial.html