Miljöbyggnad

SISAB projekterar all nyproduktion enligt Sweden Green Building Council:s system Miljöbyggnad, totalbetyg SILVER. I vissa fall innebär Miljöbyggnads indikatorer nya eller högre krav jämfört med SISAB:s anvisningar. T.ex. kan det ställas särskilda krav på beräkning och uppföljning. Kraven beror på vilken nivå (brons, silver, guld) som valts för respektive indikator och vilken kriterieversion som är beslutad för projektet. Mer information om Miljöbyggnads indikatorer finns på SGBC:s hemsida.

De indikatorer som denna anvisning främst berör är:

  1. Värmeeffektbehov
  2. Solvärmelast
  3. Energianvändning
  4. Klimatpåverkan
  5. Fukt
  6. Ljud
  7. Termisk klimat vinter
  8. Termiskt klimat sommar

Betyg för respektive indikator framgår av SISAB:s betygsverktyg, som ingår i projekteringsanvisning Miljö.

SISAB:s krav på att projektera enligt Miljöbyggnad SILVER bidrar till en sund inomhusmiljö.

Dela sidan

Titel
Miljöbyggnad
Beskrivning
Miljöbyggnad
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/miljobyggnad/miljobyggnad.partial.html