1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll VVS
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Nödduschar och ögonduschar

Nödduschar och ögonduschar

Nöd- och ögonduschar skall inte förses med golvbrunn.

Ögondusch ansluts till avlopp i första hand ovan vattenlås på diskbänk i andra hand med eget vattenlås.

(Om det finns risk för att bli översköljd av kemikalier eller om det finns risk för brand i kläderna skall nöddusch finnas. Fråga ansvarig NO‐lärare efter riskbedömningen.)

Nöd- och ögonduschar skall vara försedda med skyddsblandare för tempererat vatten. Varmvattencirkulationsledning skall alltid dras fram till skyddsblandare för att undvika tillväxt av legionella.

Kombinerad ögon-och nöddusch skall ha vridbar ögondusch så att båda funktionerna kan användas samtidigt utan att inkräkta på varandra.

Dela sidan

Titel
Nödduschar och ögonduschar
Beskrivning
Anvisning för nödduschar och ögonduschar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/nodduschar-och-ogonduschar/nodduschar-och-ogonduschar.partial.html