1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll VVS
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Nödduschar och ögonduschar

Nödduschar och ögonduschar

Om det finns risk för att bli översköljd av kemikalier eller om det finns risk för brand i kläderna skall nöddusch finnas. Fråga ansvarig NO-lärare efter riskbedömningen.

Nöd- och ögonduschar skall inte förses med golvbrunn.

Ögondusch ansluts till avlopp i första hand ovan vattenlås på diskbänk i andra hand med eget vattenlås.

Nöd- och ögonduschar skall vara försedda med skyddsblandare för tempererat vatten. Varmvattencirkulationsledning skall alltid dras fram till skyddsblandare för att undvika tillväxt av legionella.

Kombinerad ögon-och nöddusch skall ha vridbar ögondusch så att båda funktionerna kan användas samtidigt utan att inkräkta på varandra.

Larm
Nöddusch ska kompletteras med larmsensor, ljud och ljus (lika RWC) för lokalt larm i rummet och i närliggande korridor. Se vidare Projekteringsanvisning EL-telesystem. Nöddusch behöver levereras med utrustning så som gränslägesbrytare, kontakta leverantör för mer info samt samordna med EL.

Om rummet ej används som avsett dvs NO (Kemi/Fysik), ska vatten stängas av och dusch förses med skylt ”AVSTÄNGD”!

Dela sidan

Titel
Nödduschar och ögonduschar
Beskrivning
Anvisning för nödduschar och ögonduschar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/nodduschar-och-ogonduschar/nodduschar-och-ogonduschar.partial.html