Redovisning och beräkning

VS, kyla
Redovisning av små flöden på ritning ska vara i l/h (liter per timme).

Beakta att KV-, KVS värde <0,05 är svåra att hantera och leder ofta till problem vid injustering.

Ventilation
Redovisa flöde (l/s, m3/s) vid spjäll.

Flödesmärkning av don
Ventilationsdon ska märkas upp med flöde (L/S) och datum för drifttagande.
Märkning görs med apparat av Dymo typ med åldersbeständigt remsa/band. Svar text på vit bakgrund.

Mängder
Teknisk beskrivning ska upprättas med mängdförteckning över sakvaror. Mängd för rör, kanaler och isolering kan anges ”enligt ritning”.

Schema
Schema som visar systemuppbyggnad och indelning ska alltid upprättas, väsentliga data ska anges. I de fall system driftsätts med tex annan temperatur än projekterad under övergångperiod ska det tydligt framgå. I de fall schema ej anses nödvändigt så tas beslut i samråd med anvisningsanvarig och projektet.

Dela sidan

Titel
Redovisning och beräkning
Beskrivning
Anvisning för redovisning och beräkning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/redovisning-och-berakning/redovisning-och-berakning.partial.html