Relationshandlingar

Vid totalentreprenader skall entreprenören upprätta och leverera färdiga relationshandlingar enligt SISAB:s Projekteringsanvisning Informationsleverans.

Vid utförandeentreprenad skall underlag levereras för upprättande av relationshandlingar. På samtliga ritningar som ingår i bygghandling skall avvikelser markeras med rödpenna. Samtliga ritningar skall förses med datum och underskrift av den som utfört markeringen.

Dela sidan

Titel
Relationshandlingar
Beskrivning
Anvisning för relationshandlingar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/relationshandlingar/relationshandlingar.partial.html