Tappvattensystem

Rådstext i BBR om åtgärder som avser att förebygga legionella i tappvatteninstallationer under 6:24, 6:622, 6:626, och 6:632 gäller som krav.

  • Ledning för tappvarmvatten och tappvarmvattencirkulation förses med termometrar på utgående ledning och på VVCretur.
  • Tappvattensystem skall utformas så att risk för omfattande vattenskador på grund av skadegörelse med ”hjälp av” tappvatteninstallationerna undviks.
  • Utrymmen med golvbrunn skall ha tappställe.
  • Kaffe- och vattenautomater som är direktanslutna till vattenledningen skall ha en magnetventil som bryter vattenflödet vid onormal utströmning. Magnetventilen skall också ha droppdetektor. Ventilen skall spänningsmatas via transformator och bryta flödet vid spänningsbortfall.
  • Utrustning som kan förorsaka skada på dricksvatten och kräver återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 ska förses med separata ledningar för tappvatten med återströmningsskydd som placeras synligt. Om återströmningsskyddet har dränering ska utrymmet vara försett med golvbrunn i anslutning till ÅS.

Mätning av tappvatten
Se under rubrik ”värmesystem” ”fjärrvärmeundercentraler” och i kravställande teknikdokument i mappen ”mätplan”.

Skolor

  • I våtgrupper där elever vistas ska varm- och kallvattenrör förses med mjukstängande motoriserad 230V magnetventil (energilöst normalt stängd) som stänger när våtgruppen ej är i bruk. Se SISAB:s Projekteringsanvisning El- telesystem. Se även kap ”blandare och tappventiler”.

(Samordna denna funktion med elkonsulten i projekteringsskedet.)

Fristående förskolor och små byggnader.

  • Efter vattenmätare ska mjukstängande motoriserad ventil monteras, med möjlighet till handmanöver, som stängs när byggnaden ej är i bruk. Se SISAB:s Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem. Se även kap ”blandare och tappventiler”.

Dela sidan

Titel
Tappvattensystem
Beskrivning
Anvisning för tappvattensystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/tappvattensystem/tappvattensystem.partial.html