1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Läs detta först – viktig information

För att skapa bestående värden i SISAB:s fastigheter ska projekteringsanvisningarna alltid användas.

SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de krav som bolaget ställer
som komplement till myndighetskrav och branschregler vid om- och nybyggnation samt
i förvaltning. PBL, BBR, AFS och AMA med RA m.m. gäller alltid.

Vilka delar av projekteringsanvisningarna som ska ingå beror av projektets
anläggningsdelar och omfattning. Detta klargörs i tillämpliga delar i varje projekt av
den på SISAB som har projektansvar, det vill säga projektansvarig eller förvaltare. Den
som har ansvar för projektet är också ansvarig för att projekteringsanvisningarna följs.

Genom att använda SISAB:s projekteringsanvisningar bidrar man till att skapa värde
för en långsiktig fastighetsförvaltning. För att tillsammans även kunna förbättra och
utveckla projekteringsanvisningarna ska projekten leverera avsteg och synpunkter.
Använd formulär ”Avsteg: projekteringsanvisningar” under Meny.

Alla avsteg från projekteringsanvisningarna ska beslutas av SISAB:s projektansvarig
i samråd med SISAB:s ansvarige för respektive anvisning.

SISAB arbetar med ständiga förbättringar ur ett hållbarhetsperspektiv för att minska
miljöbelastningen och erbjuda stadens skolor och förskolor sunda lärmiljöer.

Miljö- och fuktkrav är inarbetade i respektive anvisning. Projekteringsanvisning Miljö
och Projekteringsanvisning Fuktsäkerhet anger dessutom övergripande miljö- och
fuktkrav. SISAB ställer särskilda krav på miljökontroll och dokumentation av
produkter, vilket hanteras med hjälp av Byggvarubedömningen (BVB). Använd den
manual som finns på SISAB:s hemsida.

Vid nyproduktion ska byggnaderna projekteras utifrån krav i systemet Miljöbyggnad
enligt nivå Silver. SISAB:s projekteringsanvisningar gäller parallellt med
Miljöbyggnads krav. I de fall SISAB ställer högre eller andra krav än systemet
Miljöbyggnad är det SISAB:s krav som gäller.

Projektavdelningen, enheten för Projektutveckling, är ansvarig för att SISAB:s
projekteringsanvisningar utvärderas och uppdateras

Dela sidan