1. Hem
  2. /
  3. Regelhierarki för projektering

Regelhierarki för projektering

Vid eventuella otydligheter eller motstridiga anvisningar gäller följande rangordning:

  1. Kontraktshandlingar mellan parter i projektet
  2. Samtliga kapitel i denna projekteringsanvisning
  3. SISAB:s övriga kravdokument
  4. SS 32271:2016 Byggritningar – Ritningsnumrering (utgåva 3)
  5. Bygghandlingar 90 (BH90) del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning utgåva 2
  6. SB 11 CAD-lager utgåva 3 (SB11)
  7. SISAB:s Genomförandeplan för BIM för projektet
  8. Övriga anvisningar och rekommendationer

Dela sidan

Om anvisningen

Titel: Regelhierarki för projektering
Utgivare: SISAB
Publicerad: 2021-12-09
Senast reviderad: -
Version: 1.0.0