Kanalsystem

Kabelkanaler ska vara av aluminium eller plåt. Om kabelkanal monteras lägre än 2500 ÖG i obevakade utrymmen i skolor t.ex. korridor, ska den ha svårdemonterat lock.

Installationskanalsystem
Om installationskanalsystem (fönsterbänkskanal) monteras över radiatorer ska de ha ställbar väggkonsol och med minimum 50 mm brett konvektionsgaller. Kanal ska ha separata fack för kraft och tele.

Skolor:
Bestyckning i väggkanaler enligt standard angiven ovan och denna projekteringsanvisning för data. I centralutrustningsrum (CUR) ska väggkanal installeras på samtliga väggar. Bestyckning, se Central¬utrustnings¬rum under Elkraftsystem.

(Fönsterbänkskanaler ska ej användas i klassrum och grupprum)

Uttagsstavar och uttagsboxar

Skolor:
Uttagsstavar och uttagsboxar ska vara av aluminium eller plåt och får användas där inte apparater går att fälla in i vägg.

Uttagsstavar

Skolor:
Inom följande rum kan lämpligen en uttagsstav monteras på vägg vid huvudskrivtavla. Uttagsstav ska monteras vertikalt från kabelränna/tak och avslutas 200 ÖG.

  • Studierum
  • NO-salar och preparationsrum
  • Textilslöjd
  • Trä- och metallslöjd
  • Bildsal och verkstad

Kabelgenomföringar
Rörgenomföring i grundplatta (golvbjälklag/syllar) och yttervägg ska utföras vatten-och gastäta (bl.a. radon). Kabelgenomföring i tätskikt ska utföras med typ membranisolering. I elutrymme ska efter installation finnas 20 % reservrör genom bjälklag.

Kabelskydd o kabelmarkeringar
Se Projekteringsanvisning Mark under rubrik Kabelskydd.

Kanalisation av elinstallationsrör, flexrör och dylikt.
Flexrör (slang) med fördraget kablage får förläggas även infällt. Slang ska då ha insida med lågfriktionsmaterial och vara så tätt klamrad att kablaget i den är omdragbart i efterhand. Flexrör/VP-rör ovan undertak ska förläggas klamrade i valv/tak.

Dela sidan

Titel
Kanalsystem
Beskrivning
Anvisning för kanalsystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/kanalsystem/kanalsystem.partial.html