Brandmodell och brandritning

Samtliga levererade modeller och ritningar ska följa SISAB:s mall. Se även Projekteringsanvisning Informationsleverans. På brandmodell och brandritning ska, om relevant, följande redovisas:

 • Brandcellsgränser
 • Dörr i brandcellsgräns med brandteknisk klass
 • Brandsäkra fönster/fönsterpartier med brandteknisk klass
 • Utrymningsvägar
 • Tillfällig utrymningsplats
 • Vägledande markering, genomlysta och efterlysande
 • Nödbelysning
 • Släckutrustning
 • Rumsbenämningar
 • Max personantal
 • Brandgasventilation
 • Sprinklerområden
 • Sprinklercentral
 • Stigarledning
 • Schakt
 • Ytor som ska detekteras skrafferas (kan ske på egen ritningsomgång)

Dela sidan

Titel
Brandmodell och brandritning
Beskrivning
Brandmodell och brandritning för brandskydd
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-brandskydd/brandmodell-och-brandritning/brandmodell-och-brandritning.partial.html