1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll Brandskydd
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. FTX-system som betjänar flera brandceller

FTX-system som betjänar flera brandceller

Skyddsmetod brandgasspridning
Brandceller avskiljs med brand/brandgasspjäll.

Automatisk funktionskontroll
Brandgasspjäll eller brand/brandgasspjäll indikeras i öppet resp.stängt läge.

Motioneringsfunktion av spjällen med funktionskontroll min. 1 ggr/vecka. Vid intervall för funktionskontroll styrs till- och frånluftsfläkt att stoppa.

Detektering i ventilationskanaler:
Rökdetektering i ventilationskanaler skall undvikas. I de fall brandsakkunnig kräver denna typ av detektering ska i första hand ett utökat larmskydd i de rum där till- och frånluftsdon finns, för att uppfylla samma detekteringsnivå. SISAB vill i möjligaste mån undvika kanalmonterade detektorer ur förvaltningssynpunkt.

Dela sidan

Titel
FTX-system som betjänar flera brandceller
Beskrivning
FTX-system som betjänar flera brandceller för brandskydd
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-brandskydd/ftx-system-som-betjanar-flera-brandceller/ftx-system-som-betjanar-flera-brandceller.partial.html