Tryckavlastning av hiss

Termisk tryckavlastning av hiss
Funktion enligt driftkort i kravställande teknikdokument.

Skyddsmetod brandgasspridning
Syftet med tryckavlastningen är att hindra brandgasspridning mellan våningsplanen via hissdörrars naturliga läckage, genom att hisschaktstopp förses med tryckavlastningsspjäll.

Fri area
Röklucka, erforderlig fri area 1 m².

Om tryckavlastning sker via ovanförliggande hissmaskinrum erfordras minst samma area mellan hisschakt och hissmaskinrum.

Placering
Röklucka placeras på tak i förbindelse med hisschaktstopp.

Hissdörrsautomatik
Ange eventuella krav på differenstryck med bibehållen funktion.

Styrning och övervakning
I Projekteringsanvisning El- & Telesystem beskrivs hur övervakning av brandgasluckor ska utföras och hur signal från öppen lucka ska hanteras.

Där beskrivs också var manöverdon för att hantera manuella och/eller motoriserade luckor ska installeras.

Där förtydligas också att det är brandsakkunnig som beslutar om en lucka skall öppnas manuellt eller via styrning från brandlarm/branddetekteringssystem.

Att tänka på vid projektering:

  • Styrningen ska alltid vara automatisk då syftet är att hindra brandgasspridning mellan av hiss betjänade brandceller.
  • Kontrollera alltid att hissdörrsautomatik fungerar vid branddrift. Syftet är att personer som befinner sig i hisskorgen ska kunna lämna hissen när denna nått sitt stannplan.

Dela sidan

Titel
Tryckavlastning av hiss
Beskrivning
Tryckavlastning av hiss för brandskydd
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-brandskydd/tryckavlastning-av-hiss/tryckavlastning-av-hiss.partial.html