Att tänka på

Nedanstående ska alltid beaktas vid ny-, om- och tillbyggnad:

  • Inför en om- eller tillbyggnad bör befintlig byggnad alltid inventeras i syfte att fastställa ev. förekomst av fuktrelaterade skador och miljö- och hälsofarliga material i byggnaden.
  • I utrednings-, förslagshandlings- och projekteringsskedena ska konsulten vid ett särskilt samråd redovisa valda tekniska lösningar för SISAB:s byggnadstekniske specialist (tillika anvisningsansvarig). Konsulten kallar till möte och för anteckningar.
  • I projekteringsanvisningarna och dess tillhörande mallar för fuktsäkerhet, miljö och energi finns verktyg för fuktsäkerhet, miljö och energiarbetet under projekterings- och byggprocessen.
  • Vid frågor eller funderingar finns anvisningsansvarig till hjälp.

Dela sidan

Titel
Att tänka på
Beskrivning
Att tänka på
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik-storkok/att-tanka-pa/att-tanka-pa.partial.html