Frysrum

Frysrum ska byggas som rum i rummet.

Väggar, tak och med fördel även golvelement till frysrum ska byggas av kylrumselement med släta icke absorberande utsidor. In och utsida på kylrumselement ska utföras med rostfri ytbehandling. Väggar, tak och golv ska monteras tätt utan springor och sammankopplas med kopplingslås.

Karm ska utformas med karmvärme och bruten köldbrygga.

Golvet i frysrummet ska vara värmeisolerat mot underliggande bjälklag.

Under värmeisoleringen i golvet ska dubbla värmekablar med tillräcklig effekt monteras i avjämningsskikt. Värmekablar monteras under hela golvet.

Placeras ett frysrum intill andra väggar ska en mekaniskt ventilerad luftspalt anordnas. Luftcirkulationen i luftspalten ska anordnas genom att ett cirkulationsaggregat tillför tilluft i luftspalten. Tilluftskanaler ska ledas ned i spalten och avslutas ca 0,5m över golv, minst en kanal per anslutande väggdel.

Aggregat ska vara i kontinuerlig drift.

Luften som tillförs luftspalten ska i första hand hämtas från torrare utrymmen i storköksmiljön till exempel mottagningsdel, torrförråd, kontorsdel eller likvärdigt.

Luft från spalten tillåts ledas vidare ut ovan undertak i storköket.

Frysrum ska utföras utan invändig ventilation.

Se kravställande teknikdokument med driftkort (0123-DK-CA11) som visar hur ventilationen ska utföras.

Se även bilaga med vägledande principdetaljer.

Dela sidan

Titel
Frysrum
Beskrivning
Anvisning för frysrum
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik-storkok/frysrum/frysrum.partial.html