Väggar

Generellt väggar
Väggar ska utformas för att klara förväntad belastning i storköksmiljön. Ur ett fuktperspektiv finns två belastningsfall som behöver beaktas, ensidig & tvåsidig vattenbelastning. En vägg som kan spolas från två sidor utsätts för en tvåsidig fuktbelastning.

Vid ensidig fuktbelastning ska lättregelväggar tillämpas ovanpå sockel. Väggar utformas då som godkända våtrumsväggar enligt gällande branschregler.

Vid tvåsidig fuktbelastning ska väggar utföras med betong, betonghålsten eller murblock av lättklinker vilka kan ytbehandlas med puts i klass A eller cementbaserat spackel före applicering av tät- och ytskikt.

Vid kombination av murverk och lättväggar är det viktigt att säkerställa att väggstabiliserande åtgärder föreskrivs.

Ytskikt på vägg av kakel
Yt- och tätskikt på vägg ska dras upp till en nivå minst 100 mm över undertak. Tätskikt ska även vara synlig ovan undertak.

Keramiska plattor på vägg ska:

  • Inte ha en plattstorlek större än 225 cm2 (15x15 cm).
  • Kakelplattor ska vara glaserade.
  • Klara förväntade belastningar från temperaturväxlingar och ha erforderlig kemisk beständighet.

Fogar till keramiska plattor på vägg ska:

  • Vid förhöjd belastning utförs fog av typ härdplast, Härdplastbaserade fogar ska uppfylla klass RG enligt SS-EN 13888.
  • Vid normal belastning utförs fog med cementbaserat fogbruk.

Projektörer behöver bedöma vilka väggytor som förväntas utsättas för en förhöjd belastning alternativt en normal belastning. En förhöjd belastning uppstår till exempel på del av väggar som regelbundet utsätts för spolning och restprodukter från aktiviteter i storköket. Detta gäller till exempel i diskrum, renseri, på vägg bakom spis och ugnar varför dessa ska utföras med härdplastbaserade fogar.

På övriga väggytor som bedöms ha en normal belastning ska fogar utföras med cementbaserade fogar.

Se även bilaga med vägledande principdetaljer.

Påkörningsskydd

  • Väggarna ska skyddas med utanpåliggande väggavisare eller avbärarlister av oorganiskt material på två nivåer, 300mm och 900mm över färdigt golv.
  • Smygar vid t.ex. mottagningsdörrar ska förses med avbärarlist fram till karm.
  • Hörnskydd ska utföras i rostfritt och limmas mot underlaget. Hörnskyddet installeras upp till 1800mm över färdigt golv.
  • Omfattning av påkörningskydd ska littreras på planritning.

Se även bilaga med vägledande principdetaljer.

Dela sidan

Titel
Väggar
Beskrivning
Anvisning som väggar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik-storkok/vaggar/vaggar.partial.html