Ytskikt/tätskikt

För att förenkla val av ytskikt och tätskiktstyp i SISAB:s nybyggnads- och renoveringsprojekt ska tätskikt väljas från nedanstående tabell.

Utrymme Golv inkl. sockel* Vägg + fog Kommentar
Serveringskök VT, plastmatta VT, plastmatta Utvärdera behov av härdplastbaserade fogar i områden på vägg och om förhöjd belastning råder.
VTgF, klinker – epoxi/ polyuretan/foliebaserat VTvF, kakel
VT, plastmassa av akryl, polyuretan/epoxi Cementbaserade/epoxibaserade fogar
Tillagnings- och mottagningskök VT, Klinker - epoxi/polyuretan/foliebaserat VTvF, klinker Vid plastbaserad massa ska uppviket vara minst 200 mm.
VT, plastmassagolv, massa av epoxi/polyuretan Cementbaserade/epoxibaserade fogar Utvärdera behov av härdplastbaserade fogar i områden på vägg och om förhöjd belastning råder.
Övriga utrymmen i mottagnings och tillagningskök VT, klinker -epoxi/polyuretan/foliebaserat VA Avser utrymmen som t.ex. förråd, kontor etc. där väggar aldrig kommer att utsättas för vattenspolning. Om vattenspolning förväntas ska vägg utföras som VTvF.
VT, plastbaserad massa av epoxi /polyuretan Cementbaserade fogar

Tabell 1. Utrymmen eller del av utrymme med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt.

Dela sidan

Titel
Ytskikt/tätskikt
Beskrivning
Anvisning för Ytskikt/tätskikt
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik-storkok/ytskikt-tatskikt/ytskikt-tatskikt.partial.html