1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll El-telesystem
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Apparater i automatisk brandlarmanläggning

Apparater i automatisk brandlarmanläggning

Centralapparater
Centralenheten samt ingående materiel ska uppfylla SBF 110 och EN-54. Systemet ska vara adresserbart och godkänd av anvisningsanvisningsansvarig för att integration ska vara möjlig mot överordnade system via T-LAN och TCP/IP.

Brandförsvarstablåer
Brandförsvarstablå ska uppfylla SBF 110 och placeras i räddningstjänstens angreppsväg.

Larmöverföringsutrustningar
Automatisk brandlarmanläggning ska förses med egen larmsändare. Sändaren ska vara av fabrikat Addsecure Iris 4-440. Sändaren ska överföra larm via datanät (TCP/IP) och SISAB:s tekniska nätverk (T-LAN) till av SISAB utsedd larmcentral. Driftsättning av larmsändaren, programmering av IP-adresser, sändarkoder etc. utförs av Ram-säk i samband med systemintegration.

Övernattningsskola
Uppkoppling mot SOS och räddningstjänst sker enbart i de fall som Stockholms Stads kommunfullmäktige beslutat att byggnaden ska förberedas för övernattning. Uppkoppling mot SOS utförs av Ram-säk i samband med systemintegration.

Dela sidan

Titel
Apparater i automatisk brandlarmanläggning
Beskrivning
Anvisning för apparater i automatisk brandlarmanläggning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/apparater-i-automatisk-brandlarmanlaggning/apparater-i-automatisk-brandlarmanlaggning.partial.html