1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll El-telesystem
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Kabelstegar, kabelrännor och bärskenor

Kabelstegar, kabelrännor och bärskenor

Kabelstegar och kabelrännor
Kabelstegar, trådkabelstegar och kabelrännor ska förses med avskilt utrymme för tele- och datakablar och får utgöra del av undertak i enskilda fall. Är kabelrännor och stegar synliga ska de vara vitlackade eller i färg som är samordnad med rumsfärger och arkitekt, dock får inte glanstalet vara högre än 20. Läs Akustikanvisningen vid genomföringar mellan rum.

(Glanstal 20 är av arbets-miljöskäl och bländrisken vid belysning med uppljus som är krav i bl.a. lärosalar och arbetsrum. )

Skolor:
Kabelstegar och kabelrännor ska i första hand förläggas i korridorer och liknande kommunikationsytor och ej i lärosalar.
Kabelrännor ska monteras med invändiga väggkonsoler.

Dela sidan

Titel
Kabelstegar, kabelrännor och bärskenor
Beskrivning
Anvisning för kabelstegar, kabelrännor och bärskenor
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/kabelstegar-kabelrannor-och-barskenor/kabelstegar-kabelrannor-och-barskenor.partial.html