1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll El-telesystem
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Kopplingsutrustningar och kopplingsapparater

Kopplingsutrustningar och kopplingsapparater

Lågspänningsställverk inomhus
Se Bilaga 1 E63-8 Principritning samt övriga krav i denna anvisning. Huvudelkopplare ska utföras 3-polig i samtliga kopplingsutrustningar. Ställverk förses med multiinstrument. Servisskåp och centraler på fasad ska undvikas. Så kallade clipcentraler undvikes både på fasad och inne på grund av brandskäl. Centraler ska monteras i låsbara teknikutrymmen eller i nischer i korridorer och vara försedda med låsbar dörr och SISAB:s driftnyckel. Centraler ska vara plåtkapslade. Centraler ska ha 10% reservgrupper och 20% modulplats i reserv. Servis och fördelningscentraler 20% reservplats/modulplats. Centraler får ej vara i infällt utförande.

Skolor:
Serviscentral ska placeras i elrum mot fasad och även nära kök.

Förskolor:
Serviscentral ska placeras i elrum eller elnisch nära fasad och även nära kök och fläktrum/UC.

Effektbrytare
Effektbrytare i ställverk ska utföras enligt Bilaga 1 E63-8 Principritning.

Isolerkapslade effektbrytare (MCCB)
Isolerkapslade effektbrytare i ställverk ska utföras enligt Bilaga 1 E63-8 Principritning.

Luftbrytare (ACB)
Luftbrytare i ställverk ska utföras enligt Bilaga 1 E63-8 Principritning.

Dela sidan

Titel
Kopplingsutrustningar och kopplingsapparater
Beskrivning
Anvisning för kopplingsutrustningar och kopplingsapparater
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/kopplingsutrustningar-och-kopplingsapparater/kopplingsutrustningar-och-kopplingsapparater.partial.html