Märkning av teleinstallationer

Märkning av centralutrustningar i teleinstallationer
Apparater ska förses med utrustningsnummer och klartext. För inbrottslarm, brandindikering, utrymningslarm och brandlarm ska komponenter märkas med adress och endast adressenheter klartextmärkes. Exempel på klartext ”TRANSFORMATOR FÖR KODLÅSSYSTEM”.

Märkning av kabelnät i teleinstallationer

Märkning av ställ, fält, plintar och korskopplingspaneler
Ritningar och nätschemor ska monteras vid stativ eller dylikt och placeras bakom transparent skiva av plast och monteras i en med skruv fastsatt ram. Avser ej inbrottslarm, brandindikering, utrymningslarm och brandlarm. I anslutning till stativ för fastighetsnät (data m.m.) ska panelkort sättas upp.

Märkning av utrustning i brand‐ och utrymningslarm
Märkning av utrustning i brandlarmsystem och utrymningslarm styrt av brandlarmsystem ska ske med vit text på röd botten och regleras i övrigt av SBF 110.

Märkning av platsutrustningar i nöd/utrymningsbelysning, inbrottslarm, branddetektering, utrymningslarm och brandlarm
Platsutrustningar ska märkas med UNR-nummer. Både batterier och batterilådor märks även med installationsår och datum för nästa byte. Dekalen ska vara väl synlig utanpå kapslingen.
Detektorer ID-märkes med adressnummer och larmdon med både adress (sabotage) och utgångsnummer.
Konventionella rökdetektorer ID-märkes med sektion och löpnummer för spårbarhet vid fel. Märkning får utföras med präglingstejp på platsutrustnings hölje.

Märkning av teleinstallationer ‐ data och telefoni
För samtliga telesystem gäller att nya installationer som kopplas ihop med äldre ska följa den äldre standarden för teleregistrering, SS 455 12 00 : 1992-03-11 utgåva 5. Det gäller även nya byggnader som ansluts mot befintliga inom en och samma fastighet för att undvika förvirring. I nya fastigheter används den nya standarden för teleregistrering I nya fastigheter 4551201-utg 6.

Dolda nätverksuttag, tex ovan undertak, märkes synligt i bärverk, med samma benämning som på uttaget.

Dela sidan

Titel
Märkning av teleinstallationer
Beskrivning
Anvisning för märkning av teleinstallationer
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/markning-av-teleinstallationer/markning-av-teleinstallationer.partial.html