Syfte

Denna projekteringsanvisning ska ligga till grund för projektering vid om- till- och nybyggnation av El- & Telesystem i SISAB:s fastigheter. Den gäller även för entreprenörer som arbetar åt SISAB.

Krav i projekteringsanvisningar El-telesystem gäller för installationer i skolor och förskolor samt ”fristående förskolor och små byggnader”. Krav som gäller specifikt för endera skolor, förskolor eller ”fristående förskolor och små byggnader” återfinns under respektive rubrik.

Vid upprättande av beskrivningar ska anges vilken utgåva av dessa projekteringsanvisningar de utförts efter. SISAB:s projekteringsanvisningar följer strukturen i RA och AMA EL, utan BSAB-koder. Beakta även text i AMA Hus, bl.a. kapitel X, för kök och tvätt.

Dela sidan

Titel
Syfte
Beskrivning
Syfte
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/syfte/syfte.partial.html