1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll El-telesystem
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. System för öppning av brandventilatorer

System för öppning av brandventilatorer

Brandgasevakueringsspjäll (eller befintlig förekommande brandgasevakueringslucka)

System och funktion
Inom styrentreprenad (SÖE) förses Brandgasluckor (BGL) oavsett typ med avkänning för indikering av läge öppen/stängd till överordnat system – SOL, Sisab On Line.
Utgångspunkten är att luckor inte ska stänga via motor utan manuellt. Beslutet kan ändras i respektive projekt om luckan är svåråtkomlig.

Styrning eller manuell öppning/stängning
I varje enskilt objekt ska brandsakkunnig besluta om luckor och spjäll ska öppnas manuellt av räddningstjänsten alternativt styras av brandlarm eller brandindikeringssystem i kombilarm. Om brandgasluckor i hisschakt ska styras av larmsystem ska styrning genereras av detektering i samma utrymme – inte summalarm. I de fallen krävs alltså att dessa utrymmen detekteras som separat sektion i larmsystemet.

Manuell BGL
Om brandgasluckan ska öppnas manuellt av räddningstjänsten ska luckans manöverenhet placeras i räddningstjänstens angreppsväg, dvs vid brandsförsvarstablå eller vid kombilarmets huvudmanöverpanel.

System för stängning av branddörrar
Branddörrar i brandcellsgräns utföres med separat strömförsörjning och ska stängas vid signal från utlöst utrymningslarm. Dörrarna ska också kunna stängas med tryckknapp vid dörren.

Lockdown‐funktioner
Om projektet beslutar om inrymningslarm eller system för nedstängning av byggnaden så finns behov av att dörruppställningsmagneter avaktiveras från central plats. Eftersom inrymningslarm och passersystem är verksamhetens egen utrustning får den normalt inte ihopkopplas med SISAB´s dörruppställningsmagneter. Undantag görs dock för denna utrustning då man tillåts bryta strömmen till magneterna lokalt vid dörren. Detta ska ske via externa reläer som är slutna i strömlöst läge så att de inte på något vis påverkas av fel i verksamhetens system.
SISAB tillåter alltså inte att man bryter matningsspänningen till dörruppställningsmagneter centralt.

Det är viktigt att reläet märks upp för att förtydliga gränsdragningen samt att verksamheten informeras om att det är deras ansvar att avprova utrustningen regelbundet.

Dela sidan

Titel
System för öppning av brandventilatorer
Beskrivning
Anvisning för system för öppning av brandventilatorer
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/system-for-oppning-av-brandventilatorer/system-for-oppning-av-brandventilatorer.partial.html