Telekommunikationssystem

Telefonsystem
Separata telefonsystem installeras normalt inte. Verksamhetens telefoni nyttjar fastighetsnätet.

Mobilförstärkningsnät
Inomhusnät för mobiltäckning ska inte projekteras. I Stockholms Stads nya avtal med mobiloperatör (2022/2023) möjliggörs samtal över WiFi och omfattningen av accesspunkter bör anpassas för full täckning.

Hjälptelefon från säker plats/kommunikation från evakueringsplats/EVAK
Beslut om tillfällig evakueringsplats för funktionshindrad eller säker plats fattas av brandsakkunnig.

Tvåvägskommunikation kan uppnås via tal eller optisk lösning Det finns tillfällen då befintlig utrustning ska utökas men in nyinstallation nyttjas alltid utrustning med talkommunikation. Oavsett lösning är det viktigt att funktionen är tydlig:

 • svarsapparater placeras i räddningstjänstens angreppsväg i anslutning till BFT/manöverpanel, inte lokalt i olika trapphus
 • placering av utrustningen utreds i projektet efter att angreppsvägen fastställts.
 • utrustningen ska tydligt märkas och kunna identifieras på ritningar som ska finnas i pärm i angreppsvägen
 • utrustningen ska inte vara aktiv i annat fall än vid utlöst brand-indikering/larm
 • utrustningen ska vara ”vandalsäker”, helst IK10
 • alla former av lås ska vara för sk. ”brandkårsnyckel” enligt svensk standard SS 3654
 • utrustningen ska installeras enligt tillverkarens anvisningar
 • utrustningen integreras i utrymningslarmet, dvs. de ritas på samma ritningar, både installations-, service- och orienteringsritningar
 • utrustningen integreras i utrymningslarmet, dvs. både entreprenad- och leveransbesiktigas tillsammans
 • utrustningen integreras i utrymningslarmet, dvs. ska beskrivas i utförandespecifikation där även medgivna avsteg görs då delar av utrustningen saknar EN54-godkännande
 • avsteg redovisas även i anläggarintyg
 • utrustningen integreras i utrymningslarmet, dvs. samma krav på kablage och strömförsörjning
 • utrustningen integreras med utrymningslarmet. Dvs. samma krav om att överföra fellarm till brand-och utrymningslarm till larmmottagare.

Dela sidan

Titel
Telekommunikationssystem
Beskrivning
Anvisning för telekommunikationssystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/telekommunikationssystem/telekommunikationssystem.partial.html