Teknisk dokumentation

 • Alla dokument ska utföras digitalt framställda i redigerbart format A4 eller A3. Underlag ska levereras digitalt på av SISAB anvisad plats.
 • Digitala underlag ska vara i aktiva format AutoCad, Word, Excel eller webformat.
 • Låsta digitala format ska även levereras som pdf eller liknande.
 • SISAB:s Informationsleveransanvisning ska följas. SISAB:s Informationsleveransanvisning

Relationshandlingar för Elsystem

 • Vid totalentreprenader ska entreprenören upprätta och leverera färdiga relationshandlingar enligt SISAB:s Informationsleveransanvisning.
 • Vid utförandeentreprenader ska underlag levereras för upprättande av relationshandlingar. På samtliga ritningar som ingår i bygghandling ska avvikelser markeras med avvikande färg.

Följande ska även levereras som relationshandlingar:

 • Teknisk beskrivning el-telesystem från bygghandling med samtliga PM och revideringar inarbetade.
 • Den beräkning för kabeldimensioneringar och brytarinställningar i pdf-dokument som bifogades som bilaga till teknisk beskrivning i bygghandlingen.

Underlag för drift‐ och underhållsinstruktioner

 • Utöver generella anvisningar gäller att underlag även ska omfatta armaturförteckning, apparatförteckning, huvudledningsschema, nätschema (centrala system för hänvisnings- och nödbelysning).
 • Gruppförteckning för elcentraler ska även levereras digitalt.
 • Armaturförteckning ska ha infogade miniatyrbilder för respektive armatur och även levereras digitalt.

Dela sidan

Titel
Teknisk dokumenttion
Beskrivning
Teknisk dokumentation till Anvisningen El
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-el/teknisk-dokumentation/teknisk-dokumentation.partial.html