Transportsystem (Hissar)

  • Projektering av denna anläggningsdel utföres av annan konsult.
  • Uppgifter ska inhämtas avseende effekter för matning till i Transportsystem ingående apparatskåp.
  • Samordna även gränssnitt för kraft, belysning och skyddsutjämning i hissmaskinrum och hisschakt.
  • För krav se Projekteringsanvisning Transportsystem

Dela sidan

Titel
Transportsystem (Hissar)
Beskrivning
Transportsystem (Hissar) till Anvisningen El
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-el/transportsystem-hissar/transportsystem-hissar.partial.html