Husets bok

När bygghandlingen är klar ska arkitekt och landskapsarkitekt ställa samman det färdiga gestaltningsmaterialet från respektive skede i Antura i enlighet med övriga relationshandlingar. Materialet kompletteras med ett försättsblad och innehållsförteckning.

Det sammanställda materialet utgör Husets bok och ska in i mapp 17. Slutdokumentation under 01. Bygg och 04. Gestaltning och Husets bok. Husets bok skickas även till verksamheten som kan använda den i sin undervisning och pedagogik samt därmed sprida kunskap och stolthet över den byggnad man spenderar tid i.

Utredning + Förslagshandling + Projektering = Husets Bok

Husets Bok är ett värdefullt kunskapsunderlag för SISAB, förvaltningen och verksamheten när byggnaden står klar. För korrekt namngivning av Husets Bok se SISAB:s kravportal Projekteringsanvisning Informationsleverans.

I fastigheter med framtagna Vård- och underhållsprogram bifogas Husets Bok till vårdprogrammet.

Dela sidan

Titel
Husets bok
Beskrivning
Anvisning för Hållbarhet
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-gestaltning-och-funktion/husets-bok/husets-bok.partial.html