Dokumentation

Dokumentation som ska lämnas in vid varje avslutat projekt:

  • Tillverkningsritning med littera och fönster-/dörr- /partimått, prestandadeklaration, glasspecifikation med littera, glasmått, glastyper och tillverkare samt underhållsinstruktioner.

  • Vid enstaka glasbyte: glasspecifikation med glasmått, glastyp, tillverkare och rumsplacering.

  • Utöver ovan dokumentation ska garantisedlar, datablad och underhållsinstruktioner inlämnas.

Dela sidan

Titel
Dokumentation
Beskrivning
Anvisning för dokumentation
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-glas/dokumentation/dokumentation.partial.html