Invändiga glaspartier

Invändiga glaspartier ska utformas så att de motverkar visuell störning, och vara anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning. Glasdörrar och glaspartier ska ha tydlig kontrastmarkering i ögonhöjd för både barn och vuxna.

Mot klassrum ska stora glaspartier inte förekomma då det kan uppta värdefull väggyta och bidra till visuell störning. Där glaspartier behövs för att släppa in ljus ska de placeras högt. I eller intill dörrar ska långsmala glas användas för att ge överblickbarhet.

Dela sidan

Titel
Invändiga glaspartier
Beskrivning
Anvisning för invändiga glaspartier
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-glas/invandiga-glaspartier/invandiga-glaspartier.partial.html