Märkning

Laminerat glas ska märkas med ett klistermärke alternativt permanent stämpel, se exempelbild. Märket eller stämpeln ska placeras synligt på glasets övre högra hörn i konstruktion.

Märkning - Laminerat säkerhetsglas
Figur: Beskrivning fylls i av SISAB
Märkning - Laminerat säkerhetsglas Härdat och värmeförstärkt glas ska märkas tydligt på glaset med en stämpel och placeras synligt på glasets nedre hörn i konstruktion. Stämpel ska innehålla uppgifter om standard och tillverkare.

Alla glas i räcken ska vara märkta med stämpel (EN 12600) i nedre hörn i räckets konstruktion.

Isolerglas ska märkas tydligt i glasfals och placeras synligt i nedre vänstra hörn med text vänd mot insidan. Märkning ska innehålla uppgifter om tjocklek, glasuppbyggnad inklusive spalter, beläggning, gasfyllnad, datum och tillverkare.

Brandglas ska märkas tydligt på glaset. Märkningen ska vara placerad synligt på glasets nedre hörn och innehålla uppgifter om brandklass, standard och tillverkare.

Fönster och ytterdörrar omfattas av standarden SS-EN 14351-1. De ska alltså ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta.

Dela sidan

Titel
Märkning
Beskrivning
Anvisning för märkning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-glas/markning/markning.partial.html