Relationshandlingar

Denna sida beskriver specifika anvisningar för relationshandlingsleveranser.

Ritningsarkivet ska meddelas per mail ritningsarkivet@sisab.se när granskning av färdiga relationshandlingar kan utföras av SISAB.

Klimatdeklarationer

All nödvändig information för att ta fram en Klimatdeklaration delas och sammanställs i Projektavslutsskedet.

Modellens uppbyggnad

Vid leverans av relationshandlingarna ska fasen för alla komponenter ställas till befintligt. 2D-symboler för komponenterna bör också justeras i enlighet därmed. Dörrarna bör exempelvis visas med halvöppet dörrblad.

Ritningsvyer i modeller

Vid leverans till ritningsarkivet ska originalmodeller rensas på alla arbetsvyer förutom de som återfinns på de ritningarna som ingår i slutleveransen.

DWG -filer

  • SISAB använder inte fliksystem i sina dwg-filer. En modell- och en ritningsdefinitionsfil ska levereras.

  • En modell per teknikområde, plan och byggnadsverk ska ingå vid leverans av relationshandlingar.

  • Ritningsdefinitionsfiler levereras både i originalformat och PDF.

Koordinatsambandsmodell

Slutliga IFC filer vid leverans till SISAB ska exporteras i ett och samma koordinatsystem. Den lokala projektnollpunktens koordinater i SWEREF 99 18 00 ska redovisas i en referensfil i DWG-format och levereras till ritningsarkivet. Referensfilen ska benämnas 0123-00-01-KORD.

Halvplan

I projekteringen kan halvplan i 3D-modeller användas för underlätta 3Dprojekteringen och 3D-samordning rent modelltekniskt. I ritningssammanhang ingår halvplanen i helplanen, vilket kommer att innebära att komponenter, rum m.m. som ligger på halvplanet kommer att ligga på helplanet.

För leverans till relationshandling gäller dock att helplanen och halvplanen ska presenteras som ett enda våningsplan dvs inte två skilda ”levels”. För att möjliggöra detta i Revit inför leverans till relationshandling behöver halvplanen (levels) markeras i modellen. Därefter skall parametern ”Building Story” i Properties (under Identity Data) bockas av. Se bild nedan.

-BILD SKA IN.

(Bildbeskrivning halvplan modeller: Properties på en våning i revit, där Building Story är ifyllt för att underlätta hanteringen av halvplan.)

Omfattning av leverans ombyggnation

  • Vid ombyggnation ska alltid befintliga originalhandlingar från SISAB:s ritningsarkiv uppdateras.

  • Befintlig delindelning samt koordinater får inte ändras utan samråd med ritningsarkivet.

  • För DWG-filer ska Ritningsdefinitionsfiler levereras både i originalformat och PDF.

Omfattning av leverans nybyggnation

  • En modell per disciplin ska ingå i relationshandlingar i både original- och neutral-format.

  • Modellerna bör delas upp per byggnadsverk och teknikområde.

  • Om projektering utförs i Revit behöver endast modellfiler exporteras i dwg-format.

  • Sheets i Revit ska exporteras i PDF-format samt finnas med modellen.

Dela sidan

Titel
Relationshandlingar
Beskrivning
Anvisning om SISAB:s projekt avsluts process
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-informationsleveranser/relationshandlingar/relationshandlingar.partial.html