Värdelistor

SISAB:s kravportal innehåller relevanta värdelistor baserade på standarder och SISAB:s best practice till specifikation och tolkning av informationsleveranser.

VärdelistaBeskrivningSkapadRevideradVersion
Ansvarig partBeteckningar enligt SS32202:2011 och branschpraxis2020-10-22--
Exempel namngivningSISAB:s exempel på namngivning av filer2021-12-09--
Färgkodning IFC-modellerFärgkoder för system och objekt i IFC-modeller2020-02-17--
PenninställningarSISABs penninställningar2021-12-09--
Rumsfunktioner förskolaSISABs rumsfunktioner för förskola2021-12-09--
Rumsfunktioner skolaSISABs rumsfunktioner för skola2021-12-09--