Värdelistor

SISAB:s kravportal innehåller relevanta värdelistor baserade på standarder och SISAB:s best practice till specifikation och tolkning av informationsleveranser.

VärdelistaBeskrivning
Ansvarig partBeteckningar enligt SS32202:2011 och branschpraxis
Namngivning filerSISAB:s namngivning av filer
Färgkodning IFC-modellerFärgkoder för system och objekt i IFC-modeller
PenninställningarSISABs penninställningar
Rumsfunktioner förskolaSISABs rumsfunktioner för förskola
Rumsfunktioner skolaSISABs rumsfunktioner för skola
RitningskategoriRitningskategori enl. Bygghandlingar 90
ModellkategoriModellkategori enl. Bygghandlingar 90