Att tänka på

Kontakta SISAB:s externa specialist vid frågor eller för guidning inför nästa steg

  • Vid projektering av åtgärder i gul-, grön- eller blåklassade byggnader som kräver bygganmälan eller bygglov så ska en byggnadsantikvarie kopplas in.
  • Kontrollera att en byggnadsantikvarie kopplas in vid lämplig tidpunkt och att rätt underlag eller utlåtande har tagits fram.
  • Vid krav från SBK på antikvarisk medverkan under produktion ska angiven byggnadsantikvarie varskos om detta i god tid inför tekniskt samråd.

Dela sidan

Titel
Att tänka på
Beskrivning
Att tänka på
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-kulturhistoriskt-vardefulla-fastigheter/att-tanka-pa/att-tanka-pa.partial.html