Kabelskydd

Böjliga korrugerade PE-rör ska inte användas.

Kablar i mark ska förläggas i rör. Efter färdigställd installation ska dragtråd om minst 2,5kvmm finnas i rören, även efter kabel indragits ska separat dragtråd finnas i röret.

För el och teleservis ska raka släta PE-rör med dragtråd användas, min 110mm för elservis och 50 mm för teleservis.

Dela sidan

Titel
Kabelskydd
Beskrivning
Anvisning för kabelskydd
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-mark/kabelskydd/kabelskydd.partial.html