Kontroll

Säkerhetsbesiktning av lekutrustning
Entreprenören ska ombesörja säkerhetsbesiktning av lekutrustning och stötdämpande underlag enligt EN1176-1177. Besiktningen ska utföras av certifierad besiktningsman och protokoll skall överlämnas vid slutbesiktning.

Kontrollplan
Kontrollplan ska baseras på lägst följande krav:

Fyllning för väg, plan o d
Resultatet av packningsarbetet kontrolleras genom att antal överfarter och tjocklek per lager anges i kontrollplanen och verifieras genom egenkontroll.

Förstärkningslager (alla typer av ytor)
Tillverkaren / leverantören bestyrker att kravet på kornstorleksfördelning och andel okrossat material uppfylls.

Resultatet av packningsarbetet kontrolleras genom att antal överfarter och tjocklek per lager anges i kontrollplanen och verifieras genom egenkontroll.

Nivåkontroll görs genom entreprenörens egenkontroll.

Obundet bärlager (alla typer av ytor)
Tillverkaren / leverantören bestyrker att kravet på kornstorleksfördelning och andel okrossat material uppfylls.

Resultatet av packningsarbetet kontrolleras genom att antal överfarter per lager anges i kontrollplanen och verifieras genom egenkontroll.

Nivåkontroll görs genom entreprenörens egenkontroll.

Slitlager av asfaltmassa
Nivåkontroll görs genom entreprenörens egenkontroll.

Kontrollplanen anpassas till följande provningskrav:

Objekt Kategori B Kategori C
Bindemedelshalt, kornstorleksfördelning Tillverkarens produktionskontroll Tillverkarens produktionskontroll
Hålrumshalt, bitumenfyllt hålrum Entreprenörens egenkontroll Entreprenörens egenkontroll
Tjocklek Entreprenörens egenkontroll Entreprenörens egenkontroll

Kantstöd av granit.
Tillverkaren/leverantören bestyrker att ställda krav är uppfyllda.

Stötdämpande underlag
Lagertjocklek på stötdämpande underlag anges i kontrollplanen och verifieras i egenkontrollen.

Dela sidan

Titel
Kontroll
Beskrivning
Anvisning för kontroll
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-mark/kontroll/kontroll.partial.html