Material allmänt

Ingjutningsgods
Allt ingjutningsgods rostskyddsbehandlas.

Trä
Tryckimpregnerat virke kan godkännas under förutsättning att samtliga kriterier uppfylls:

  • Virket ska ha innehållsbedömningen ”rekommenderas” eller i andra hand ”accepteras” i Byggvarubedömningen (BVB).

  • Träkonstruktion kommer i direkt kontakt med mark eller vatten. Exempelvis stommen, till en baksandlåda, men ej sittytorna.

  • Under normala förhållanden får den tryckimpregnerade träytan ej komma i direkt kontakt med brukarna av konstruktionen. Detta innebär att ytor kan behöva kläs in i annat (trä)material.

Dela sidan

Titel
Material allmänt
Beskrivning
Anvisning för material allmänt
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-mark/material-allmant/material-allmant.partial.html