Standarder

För entreprenaden ska gälla (senaste upplaga med ändringar och tillägg):

 • SS 4364000 Elinstallationer för lågspänning - Utförande av elinstallationer för lågspänning.
 • SS 4370140 Anvisningar för anslutning av lågspänningsinstallationer till elnät.
 • SS-EN 50160; Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution.
 • SS-EN 60904 Solceller, del 1-10.
 • SS-EN 61173; Solkraftverk – Anvisningar för skydd mot överspänning.
 • SS-EN 61215 Solceller - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler av kristallint kisel.
 • SS-EN 61345 Solceller - Provning av solcellsmoduler med UV-strålning.
 • SS-EN 61683 Solkraftverk - Bestämning av verkningsgrad hos utrustning för elanpassning.
 • SS-EN 61721 Solceller - Känslighet för mekanisk påverkan.
 • SS-EN 61724 Solkraftverk - Driftövervakning - Mätning, dataöverföring och utvärdering.
 • SS-EN 61725 Solkraftverk - Beräkning av solinstrålningens dygnsprofil.
 • SS-EN 61727 Solkraftverk - Anslutning till elnätet.
 • SS-EN 61829 Solkraftverk - Fältmätning av förhållandet mellan ström och spänning.
 • SS-EN 61853-1 Solcellsmoduler - Provning av prestanda och angivande av märkvärden.
 • SS-EN 62446 Nätanslutna solcellsanläggningar – Minifodringar på dokumentation, kontroll och provning för idrifttagning.

Övriga standarder och föreskrifter:

 • IEC 61836 Solar photovoltaic energy systems - Terms and symbols.
 • DIN VDE 0126 Automatic disconnection device between a generator and the public low-voltage grid.
 • Anslutning av kundanläggningar 1-36 kV till elnätet, IBH 04 Svensk Energi.
 • CE-märkning och EMC-direktivet (89/336/EEC)
 • SEK Handbok 457 med råd och regler för solcellsinstallationer
 • SIS handbok 537 för montering av utanpåliggande solpaneler för yttertak

Dela sidan

Titel
Standarder
Beskrivning
Anvisning för entreprenad standarder
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-solceller/standarder/standarder.partial.html