Typ av system

Oavsett vilken typ av sprinklersystem som används skall provledningar från larmventiler och flödesvakter i första hand dras tillbaka till invallning i sprinklercentral. Om detta inte är möjligt skall provledning mynna i utslagsback eller i golvbrunn.

Våtrörsystem

I första hand skall anläggningen utföras som ett våtrörsystem.
Skärmtak skall i första hand skyddas med sk. ”Dry Horisontal sprinkler” vilka ansluts på våtrörsystemet.

Förutlösningssystem (Pre Action)

I det fall det föreligger särskild risk finns för onödig aktivering av sprinkler kan efter samråd med SISAB:s anvisningsansvariga ett sk. förutlösningssystem användas.
Detta kan till exempel vara i idrottshallar eller i slöjdsalar med låg takhöjd. I första hand övervägs dock alltid en särskilt tålig sprinklertyp, tex typen ”Institutional”.

Ett förutlösningssystem förutsätter att det finns ett brandlarm i enlighet med SBF 110 som aktiverar.

I de fall fastigheten har ett sk. kombilarm installerat bör förutlösningssystem helt utgå eftersom det då krävs en egen släckcentral, dvs. en separat larmanläggning som uppfyller ställda krav i SBF 110, endast till för att aktivera förutlösningen. Utreds alltid i samråd med SISABs anvisningsansvariga.

Torrörssystem

I det fall man måste sprinklerövervaka större ouppvärmda ytor så som vindar, fasader eller större skärmtak skall ett torrörssystem användas.

Dela sidan

Titel
Typ av system
Beskrivning
Anvisning för Typ av system i sprinkleranläggning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-sprinkleranlaggning/typ-av-system/typ-av-system.partial.html