Apparatskåp

Elmätare ska monteras i apparatskåp, för att mäta apparatskåpets totala energi och effekt.

Kapslingsklass ska vara lägst IP43.

Apparatskåp etc. ska projekteras med ett reservutrymme på ca 20 % av utnyttjat utrymme i gruppcentraler och lika mycket för övriga apparater. Uppbyggnaden ska vara sådan, att framtida utbyggnad inte hindras.

Serviceomkopplare ska monteras för betjäning från utsida dörr.

Gruppförteckning och I/O-förteckning ska monteras på insida dörr.

Fack för relationshandlingar ska monteras fastskruvad på insida av dörr, alternativt stängbart dokumentskåp monterat på vägg invid apparatskåp.

Kopplingsplint ska monteras upptill i apparatskåp. Frånskiljbar kopplingsplint ska inte användas.

Apparatskåpet ska vara försett med eluttag och belysning som matas före huvudbrytare via 2-pol 230V personskyddsbrytare (jordfelsbrytare med dvärgbrytare).

Om apparatskåp kräver separata fack monteras dvärgbrytare, huvudbrytare och transformator i vänster fack och övriga apparater i höger fack.

Apparatskåp skall utföras utan smältpatroner.

Som manöversäkring ska dvärgbrytare används.

Ankarplattor eller dylikt får inte användas i apparatskåp.

Lås till dörr skall vara fast monterade T-handtag.

Lägsta betjäningshöjd för elutrustning skall vara 400 mm över färdigt golv.

Varje system anslutas till separat manöversäkring.

Kabelfärger

Kraft, faser Svart
Noll Blå
Manöver 24VAC Vit
Manöver 0VAC Grå
Manöver 24VDC Röd
Manöver 0VDC Brun
Analogsignal Violett
Främmande spänning Orange

Tabell: Kabelfärger

Dela sidan

Titel
Apparatskåp
Beskrivning
Anvisning för apparatskåp
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/apparatskap/apparatskap.partial.html