Apparatskåp

Elmätare ska monteras i apparatskåp, för att mäta apparatskåpets totala energi och effekt.

Kapslingsklass ska vara lägst IP43.

Apparatskåp etc. ska projekteras med ett reservutrymme på ca 20 % av utnyttjat utrymme i gruppcentraler och lika mycket för övriga apparater. Uppbyggnaden ska vara sådan, att framtida utbyggnad inte hindras.

Serviceomkopplare ska monteras för betjäning från utsida dörr.

Gruppförteckning och I/O-förteckning ska monteras på insida dörr.

Fack för relationshandlingar ska monteras fastskruvad på insida av dörr, alternativt stängbart dokumentskåp monterat på vägg invid apparatskåp.

Kopplingsplint ska monteras upptill i apparatskåp. Frånskiljbar kopplingsplint ska inte användas.

Apparatskåpet ska vara försett med eluttag och belysning som matas före huvudbrytare via 2-pol 230V personskyddsbrytare (jordfelsbrytare med dvärgbrytare).

Om apparatskåp kräver separata fack monteras dvärgbrytare, huvudbrytare och transformator i vänster fack och övriga apparater i höger fack.

Apparatskåp skall utföras utan smältpatroner.

Som manöversäkring ska dvärgbrytare används.

Ankarplattor eller dylikt får inte användas i apparatskåp.

Lås till dörr skall vara fast monterade T-handtag.

Lägsta betjäningshöjd för elutrustning skall vara 400 mm över färdigt golv.

Varje system anslutas till separat manöversäkring.

Kabelfärger
Svart Fas (L1,L2,L3)
Ljusblå Nolla
Gul/Grön Skyddsjord
Vit 24VAC
Grå OVAC
Röd 24VDC
Mörkblå OVDC
Brun Digitalsignal
Violett Analogsignal
Orange Främmande spänning

Tabell: Kabelfärger

Dela sidan

Titel
Apparatskåp
Beskrivning
Anvisning för apparatskåp
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/apparatskap/apparatskap.partial.html